Figure: 30 TAC §336.1207(a)

  Category I Category II Category III Category IV
Class I Storage or Processing Facility 10 mCi 100 mCi 1 Ci 10 Ci
Class II Storage Facility 2 Ci 20 Ci 200 Ci 2000 Ci
Class II Processing Facility 1 Ci 10 Ci 100 Ci 1000 Ci